Ontslag en verstoorde arbeidsrelatie

Er is een verstoorde arbeidsrelatie als het niet meer lekker loopt tussen de werkgever en de werknemer. Het gaat niet zozeer over het werk maar de relatie gaat gewoon stroef. Meestal is er iets mis in de communicatie. Soms is er zelfs ruzie. Dat kan gaan over de relatie tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers onderling.

Mediation en verstoorde arbeidsrelatie

De werkgever moet eerst zijn best doen om het ontslag te voorkomen. De werkgever moet proberen om het uit te praten. Meestal gaat dat door het inschakelen van een mediator. Een mediator is een bemiddelaar die onafhankelijk is. De mediator praat met beide partijen en probeert een oplossing te vinden. Soms spreekt de mediator met een van twee apart. Soms ga je met de mediator en de wederpartij samen aan tafel.

Ontslag met wederzijds goedvinden, vaststellingsovereenkomst

Tijdens de mediation komen partijen soms tot de conclusie dat ze beter uit elkaar kunnen gaan. Je wil dat op een goede en nette manier doen. Dan maak je samen een overeenkomst over het einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De afspraken leg je vast in een vaststellingsovereenkomst. Daarna heeft de werknemer twee weken bedenktermijn. In die tijd kan hij/zij uit de vaststellingsovereenkomst stappen zonder opgaaf van reden. Het eindigen van de arbeidsovereenkomst heeft ook juridische gevolgen. Bijvoorbeeld, mag ik de arbeidsovereenkomst eindigen tijdens ziekte? Wanneer heb ik recht op een uitkering? Daarom is het goed om je in de fase van onderhandeling bij te laten staan door jouw advocaat. Ik zorg ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt. Een deal bij wederzijds goedvinden is trouwens meestal beter dan de uitkomst van een procedure. Je krijgt dus meer geld en andere voordelen dan wanneer je naar de rechter gaat. Als advocaat zorg ik ervoor dat je het beste resultaat voor jou uit de onderhandelingen haalt.

krijg hulp van een advocaat arbeidsrecht

Kantoor@juridischportaal.nl

Brouwer 1, 5521 DK Eersel, Nederland

Ervaring van klanten met juridisch portaal en Veen-Brom-Legal
Logo advocatenkantoor arbeidsrecht Juridisch portaal en Veen-Brom Legal

Veen-Brom Legal staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven voor de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht: Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen

Burgerlijk procesrecht: Litigation

Vereniging-Advocaten-Arbeidsrecht-Nederland-Juridisch-Portaal