Ontslag en disfunctioneren

Bij disfunctioneren gaat het om hoe het werk uitgevoerd wordt. Als de werkgever niet tevreden is over een werknemer die het werk niet goed doet, kan hij ontslag geven. Dat mag niet zomaar. De werkgever moet de werknemer een kans geven om te verbeteren. Dit heet een verbetertraject. Dat verbetertraject moet wel een eerlijke kans zijn. De werknemer moet voldoende tijd krijgen om te laten zien wat hij/zij kan. De werkgever moet ook duidelijke aanwijzingen geven over hoe het werk beter moet. De gestelde doelen moeten ook haalbaar zijn.

Disfunctioneren en ziekte

De werkgever mag de werknemer niet ontslaan als het disfunctioneren door een ziekte wordt veroorzaakt. Dan geldt de ontslagbescherming tijdens ziekte. Is er geen verband tussen het disfunctioneren en de ziekte? Dan mag het ontslag wel. Als de werkgever het ontslag bij de rechter aanvraagt, toetst de rechter of er een verband is tussen de ziekte en
het niet goed functioneren.

krijg hulp van een advocaat arbeidsrecht

Kantoor@juridischportaal.nl

Brouwer 1, 5521 DK Eersel, Nederland

Ervaring van klanten met juridisch portaal en Veen-Brom-Legal
Logo advocatenkantoor arbeidsrecht Juridisch portaal en Veen-Brom Legal

Veen-Brom Legal staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven voor de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht: Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen

Burgerlijk procesrecht: Litigation

Vereniging-Advocaten-Arbeidsrecht-Nederland-Juridisch-Portaal